Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Tripscompagnie

Tripscompagnie is een kanaaldorp dat na 1648 is ontstaan na het graven van het Tripscompagniesterdiep. Dit werd vanaf het zuiden van Sappemeer naar het oosten gegraven en buigt na anderhalve kilometer naar het zuiden af om na vier kilometer dood te lopen ten noorden van Veendam. Het kanaal loopt parallel aan de westelijke veenkanalen Kielsterdiep en Borgercompagniesterdiep, die in 1647 tot stand kwamen. Werden deze koloniën op initiatief van de Stad en een handelscompagnie van burgers uit de Stad opgezet, Tripscompagnie was een particuliere onderneming van Adriaen Trip, die ook zijn naam aan de kolonie gaf.

Trip was een Amsterdams koopman die voor zijn handel een aantal jaren in Zweden verbleef. Daarna raakte hij betrokken bij de verveningen van Adriaen Wildervanck. Hij wist zich meester te maken van diens nalatenschap.

Het verveningswerk om turf te winnen zette Trip voort met deze nieuwe kolonie. Zijn zoons Jacob, Louys en Hendrick, verenigd in de Amsterdamse compagnie, worden in dit verband ook genoemd. Na de verveningen is het land in cultuur gebracht en bleek het vooral geschikt voor akkerbouw. Aan weerszijden van het diep, vooral aan de oostzijde, zijn boerenbedrijven opgezet die een grote verspreiding kennen. Alleen bij de Tolbrug op de kruising met de Nieuwe Weg naar Muntendam is de woonbebouwing iets compacter. Van 1898 tot 1923 heeft er een aardappelmeelfabriek met de merkwaardige naam l’Esperance gedraaid en vanaf 1863 was er al een lagere school. Na sluiting in 1983 is de school in gebruik gekomen als dorpshuis.

In het noorden staan aan het diep enkele keuterijen en op nummer 15 vinden we een Oldambtster boerderij bij een fraaie ijzeren voetgangersdraai. Bij nummer 44 en de naastliggende boerderij is het beeld met het brugje en de boerderijtypen vergelijkbaar. Op de nummers 33, 35, 45, 50, 55 en 67 liggen eveneens Oldambtster boerderijen, soms op fraai beplante erven.

Tekst: © NoordBoek Groningen • Foto: © Peter Karstkarel