Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Thesinge

Thesinge is een vroeg-middeleeuws wierdedorp met een rechthoekige structuur op een kwelderwal. Het komt al in 786 in bronnen voor. Aan het eind van de 12e eeuw is het benedictijner dubbelklooster Germania gesticht, gewijd aan Sint-Felicitas. Het werd eind 15e eeuw samengevoegd met het klooster in Ten Boer. In 1586 is het vrijwel geheel verwoest; in 1629 zijn de resterende gebouwen gesloopt. Tot in de 19de eeuw werd vrijwel uitsluitend gewoond op de wierde en aan Het Geweijde, de waterloop langs de wierde. Daarna kwam pas lintbebouwing langs de uitvalswegen, de Molenweg in het noorden en de G.N. Schutterlaan in het zuiden. Na de oorlog volgde bescheiden nieuwbouw: midden jaren zestig aan de Molenweg, in de jaren tachtig aan de Bakkerstraat en in 2001 de buurt Molenhorn.

De kerk is het restant van de in de loop van de 13e eeuw gebouwde kloosterkerk, een kerk van bijna veertig meter lengte en een transept van ruim 22 meter. Op het koor na werd de kerk in 1786 afgebroken. Het koor is bijna vier meter verlaagd waarbij de gewelven zijn verwijderd. Aan de westkant werd een nieuw travee toegevoegd en op de naald van het dak kwam een dakruiter. Zowel aan de buitenkant als binnen is vooral aan de noordzijde en bij de koorsluiting de fraaie romano-gotiek te bewonderen. De gereformeerde zaalkerk in mengstijl en de pastorie werden in 1876 aan de Kerkstraat gesticht.

Aan de Kapelstraat en aan de Dijk bij het water van Het Geweijde staat schilderachtige, grotendeels bescheiden bebouwing. Op de hoek van de Kapelstraat is het huiskamercafé ’t Jopje te vinden en daarnaast een authentieke smederij. Aan de Molenstraat rijst de stellingkorenmolen op, de Germania uit 1825, verhoogd in 1852. De G.N. Schutterlaan wordt voornamelijk omzoomd door vrijstaande huizen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Aan elk van deze straten wordt de bebouwing gevarieerd door, veelal kleine, boerderijen en keuterijen.

Tekst: © NoordBoek Groningen • Foto: © Peter Karstkarel