Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Roodehaan

Roodehaan is een kleine, voornamelijk agrarische nederzetting aan het Reitdiep. Het ligt deels op een hoogte die ook wel De Bult heet. Van het prachtig als een echte rivier meanderende Reitdiep kan hier samen met de bedijkingen en oudere dijkrestanten volop worden genoten. Bij een coupure in de noordelijke dijk staat zelfs een onlangs vernieuwd balkenhuis.

De naam Roodehaan dankt de buurschap aan het veerhuis dat hier al in 1559 wordt vermeld. Het veer was een zeer belangrijke verbinding tussen Hunsingo in het noorden en het Westerkwartier in het zuiden. Hier werden mensen en goederen overgezet. Het was vooral van belang voor de veehandel van Hunsingo. Het verhandelde of nog te verhandelen vee werd in Roodehaan overgezet of op transport gezet naar Friesland, Holland en zelfs Engeland.

Het oude veerhuis, tevens café, Roodehaan stortte tijdens een zware storm van 4 op 5 februari 1825 in. Het is weer opgebouwd en had oorspronkelijk een veranda, mogelijk toen al voor het mooie uitzicht. In 1877 is er politiek gekrakeel over aan te leggen bruggen over het Reitdiep. Over het Reitdiep lag toen nog geen enkele, terwijl er over het Boterdiep wel twintig lagen. Belanghebbenden bij een brug bij Roodehaan verloren het van de Garnwerders. Pas in 1906 is hier een draaibrug over het Reitdiep geslagen. Even westelijker dan het veer, dat meteen werd opgeheven. Het huidige brugwachtershuis, gepleisterd met decoratief vertand metselwerk op de hoeken en rond de gevelopeningen, dateert van deze tijd. Het café in het oude veerhuis is in 1921 gesloten.

Verspreid liggen bij Roodehaan nog wat arbeidershuisjes; bij de dijk een groepje. Op het hoogste gedeelte van De Bult staat een forse boerderij met een grote bijschuur en een dwars voorhuis met een finke erker aan de mooiste zichtzijde. De boerderij aan de Roodehaansterweg 3 heeft een onderkelderd, neoclassicistisch voorhuis.

Tekst: © NoordBoek Groningen • Foto: © Peter Karstkarel