Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Garreweer

Garreweer en Oling zijn boerenbuurschappen ten zuidwesten van Appingedam. Garreweer is oorspronkelijk een buurt langs het Damsterdiep. Er stond in een steenhuis, een sterke borg, waarover vanaf de 14e eeuw vermeldingen zijn. In 1727 is dit steenhuis vervangen door een eenvoudig landhuis. Een kleine eeuw later moest het landhuis weer ruimte maken voor een boerderij. Deze is in 1932 door brand vernietigd en vervolgens kwam er een heel nieuwe boerderij met een dubbele schuur en een huis in eenvoudige expressionistische vormen die nog steeds ’t Huis Garreweer’ wordt genoemd. De naam Appelborg, gegeven aan een van de huidige huizen, was mogelijk de naam van het hiervoor genoemde landhuis. Nu staat nabij het Damsterdiep een krimpwoning met de naam Appelborgje. Aan de Stadsweg bij het diep staan enkele boerderijen van verschillende typen en een paar woningen. De meeste boerderijen zijn aan weerszijden van de Garreweersterweg te vinden. Die weg loopt door de polder en over de huiswierde die met een buurtbord wordt aangegeven. Daar staan een grote boerderij met een los voorhuis van vlak na de oorlog en een recentere woning met schuur. Van de boerderijen verderop valt vooral degene op met dwarsgeplaatst voorhuis in een decoratieve mengstijl en met een finke kapschuur.

Oling is alleen te bereiken via de zuidwestelijke uitbreidingswijk van Appingedam. Van de Olinger polders ligt de Zuider aan de andere kant van het in 1876 gegraven Eemskanaal, een poldergebied dat nog steeds bij Appingedam hoort. In de Noorder Olingerpolder staan op en bij de wierde enkele boerderijen: een 19de-eeuwse met dwarshuis en bijschuur, een kop-hals-romp met een traditionalistisch voorhuis van vlak na de oorlog en één met een 19deeeuws huis en een recente loopschuur. Er staat bovendien een witgeschilderd arbeidershuisje met schuur.

Tekst: © NoordBoek Groningen • Foto: © Peter Karstkarel