Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Oosteinde

Tussen Ruinerwold en Ruinen ligt het wegdorp Oosteinde. Het waren waarschijnlijk de monniken van het klooster van Ruinen die in deze streek begonnen met de ontginning van het veen. Zij deden dat vanaf de zandrug die vanaf Ruinen richting het huidige Ruinerwold liep.

Langs de weg die hier ontstond kwamen kleine nederzettingen. In offciële documenten uit 1419 wordt Oosteinde aangeduid met de naam Oestereneynde.

Oosteinde ontwikkelde zich langs en tussen twee parallel lopende wegen, de Dr. Larijweg en de weg Oosteinde. De Dr. Larijweg is in 1924 aangelegd en vlak daarna aan weerszijden beplant met ongeveer tweeduizend perenbomen, waarvan er nog ruim duizend over zijn.

Als de bomen in het voorjaar in bloei staan en ontelbaar veel witte bloempjes dragen, levert dit een sprookjesachtig beeld op. Ieder jaar in oktober kan geboden worden op kavels met bomen, zodat men daar vervolgens zelf de peren kan plukken. De opbrengst van de veiling gaat naar Museumboerderij De Karstenhoeve.

Aan beide wegen staan vele monumentale boerderijen, sommigen zelfs met een zeventiende- of achttiende-eeuwse kern.

In het centrum, aan de Schoolstraat, staat openbare basisschool De Wezeboom met een kleine honderd leerlingen. Langs de Koekangerweg richting Weerwille en Koekange ligt het Sultansmeer dat is ontstaan door verveningswerkzaamheden. De veenplas is ruim twee meter diep en trekt veel vogels. Er vlakbij staan ongeveer tachtig nestkasten.

In de omringende bos- en graslanden leven naast vogels ook veel kleine zoogdieren. Het natuurgebied wordt beheerd door Waterleidingmaatschappij Drenthe, die het terrein gebruikt als waterwingebied.

Bij de kruising van de Dr. Larijweg met de Wolddijk ligt volgens sommigen het geografsch centrum van Nederland. Als je een lijn trekt tussen het meest noordelijke en zuidelijke punt van Nederland, dat is van het eiland Rottum naar Zuid-Limburg, en tussen het meest westelijke en oostelijke punt, van Zeeland naarNoord-Groningen, dan raken de lijnen elkaar precies op dit kruispunt in Oosteinde.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen