Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Kibbelveen

Het kleine kanaaldorp Kibbelveen ligt tussen Noord-Sleen en Odoorn en is ontstaan in de eerste helft van de twintigste eeuw. De Commissaris der Koningin van Drenthe, J. Linthorst Homan, nam in de crisisjaren het initiatief tot de oprichting van N.V. Ontginningsmaatschappij Het Landschap Drenthe. In deze maatschappij participeerden meerdere gemeentes met als doel de werkloosheid en armoede in Drenthe te bestrijden. Er werden grote projecten opgezet op het gebied van landontginning en landbouw. Een van deze werkverschaffngsprojecten was Kibbelveen, dat toen offcieel het Noord-Slenerveen heette.

In het veen werd een netwerk van kleine afwateringskanalen aangelegd, waarna de turf kon worden afgegraven en de grond geëgaliseerd.

Vervolgens werden boerderijen gebouwd die zich richtten op de akkerbouw en hiermee was de nieuwe veenkolonie Kibbelveen een feit.

De naam Kibbelveen werd al gebruikt voordat men begon met de ontginning. In het verleden werd hier namelijk ook al veen afgegraven, maar van een systematische aanpak was geen sprake. De ruzies over de veenpercelen leverden het gebied de naam Kibbelveen op.

De weinige bebouwing van het dorp ligt aan weerskanten van het veenkanaal. Het oorspronkelijke agrarische karakter van het dorp is nauwelijks veranderd. Kibbelveen heeft nog steeds voornamelijk boerenbedrijven, al zijn er inmiddels enkele opgeheven of omgebouwd tot woonhuis, camping of verblijfsaccommodatie. De omgeving van Kibbelveen leent zich prima voor toerisme. Kibbelveen grenst aan de Boswachterij Sleenerzand, een langgerekt boslandschap met heide en stuifzanden. Daar vindt men de populaire recreatieplas Kibbelkoele, waarbij een kunstmatig strand ligt.

Vlakbij de Kibbelkoele is het grote openluchtzwembad van Noord-Sleen. In het bos vinden we een grote prehistorische gletsjerkuil en het hunebed De Papeloze Kerk. Enkele kilometers noordwaarts begint het uitgestrekte natuurgebied van de Boswachterij Odoorn.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen