Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Holsloot

Het kanaaldorp Holsloot ligt in de buurt van Veenoord en is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Rond 1850 kreeg de N.V.

Drentsche Kanaal Maatschappij toestemming de Hoogeveensche Vaart te verlengen in oostelijke richting. Tegen 1860 hadden de kanaalgravers de toenmalige gemeente Sleen bereikt.

Aan beide kanten van het kanaal bouwden de kanaalarbeiders hutten, waardoor de nederzetting Holsloot ontstond. De plaatsnaam duidt op een laaggelegen, moerassig gebied.

Aan het begin van de twintigste eeuw werden de plaggenhutten geleidelijk vervangen door stenen woningen en kleine boerderijen. Holsloot groeide daardoor uit tot een agrarisch dorp met zeer verspreidliggende bebouwing over een lengte van ongeveer twee kilometer.

Een groot deel van de boerenbedrijven is inmiddels opgeheven, deze boerderijen hebben alleen nog een woonfunctie. De Schoolstraat herinnert nog aan de periode dat Holsloot een eigen lagere school had. In dit schoolgebouw is tegenwoordig dorpshuis De Linden gehuisvest.

De omgeving van Holsloot en Den Hool moet al voor het begin van de jaartelling bewoond zijn geweest. Men heeft hier namelijk een urnenveld ontdekt waarvan de oorsprong teruggaat tot de Late Bronstijd. Bij Holsloot ligt het verkeersknooppunt van de rijkswegen A37 en N34 en bij de aanleg van het grote klaverblad begin deze eeuw zijn restanten van een ruim tweeduizend jaar oude boerderij aangetroffen.

In de negentiende eeuw was Holsloot al een belangrijke pleisterplaats voor reizigers.

Bij de brug bij de Eldijk staat nog altijd een chauffeurscafé annex restaurant. Ten noorden van Holsloot, bij Erm en Achterste Erm, ligt de grote recreatieplas Ermerzand, omringd door enkele percelen bos en een stuifzandrestant. In de omgeving van Holsloot zijn campings, bungalowparken en zelfs een heus sprookjeshotel.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen