Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Fort

Fort is een buurschap aan de gelijknamige weg nabij Zuidwolde. Het dorp is ontstaan in de loop van de negentiende eeuw, toen men begon met de ontginning van dit gebied.

Voor turfvaart en afwatering groef men een uitgebreid stelsel van kanalen. In 1839 is de Fortwijk gegraven, een kanaal dat moest aansluiten op de Hoogeveensche Vaart. Aan weerszijden van de Fortwijk vestigden zich de eerste bewoners, voornamelijk veenarbeiders en later ook boeren. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de Fortwijk gedempt en werd het een straat, de Fort.

Fort wordt omringd door weilanden met veldnamen van naburige nederzettingen, zoals het Veld van Pieperij, het Drogterveld en het Bazuinerveld. De naam van Fort kan duiden op een vestingwerk, maar kan ook afgeleid zijn van het woord voorde, wat een begaanbare strook door veen of water is. Wel is zeker dat er in het verleden een boerderij heeft gestaan met de naam Het Fort. De eerste bewoners van de streek waren turfgravers en zij konden in de boerderij voor korte tijd onderdak krijgen.

In het pand werden ook fnanciële zaken afgehandeld, zoals de betaling van afvaartsgeld voor de turf.

In het dorp staat het beeld Samenwerking, een natuurstenen beeld van een vader en zijn zoon die allebei een volgeladen kruiwagen voortduwen. Het wordt daarom ook vaak Vader en Zoon genoemd. Het beeld, gemaakt door Marijke A. Ravenswaaij-Deege, is in 1997 onthuld en symboliseert het agrarische karakter van Fort en de saamhorigheid onder de dorpsbewoners. Aan de Drogtenweg en Meeuwenweg staan een paar moderne hallenhuisboerderijen en een enkele ontginningsboerderij. In Fort staat een kleine openbare lagere school, De Vaarboom, met enkele tientallen leerlingen. Ook heeft het dorp een eigen dorpshuis, De Snikke.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen