Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van De Kiel

Aan de doorgaande weg tussen Schoonoord en Schoonloo ligt De Kiel. Het dorp is ontstaan in de loop van de negentiende eeuw uit een nederzetting van plaggenhutten. De eerste bewoners waren voornamelijk landlopers en ander volk dat het dorpsleven schuwde. Zij bouwden hun hutten clandestien en binnen één nacht. Een ongeschreven wet luidde namelijk dat als een bouwwerk bij zonsopgang een rokende schoorsteen had, het door de eigenaar van de grond niet meer mocht worden afgebroken.

Een belangrijke reden waarom deze mensen zich hier vestigden, was dat de nederzetting vlakbij een hooggelegen punt lag waar zes gemeentes bij elkaar kwamen. Dit waren Sleen, Borger, Odoorn, Rolde, Zweeloo en Westerbork. Als men iets op zijn kerfstok had, was het dus een kleine moeite zich terug te trekken in een andere gemeente. Tot 1811 kwamen hier zeven boermarken samen, dit punt is nog te herkennen aan de Zevenmarkensteen. De naam die aan de nederzetting werd gegeven duidt op de uithoeken van de zes gemeentes die hier schuin naar elkaar toe liepen en elkaar dus kielden. In 1942 werd de gemeente Sleen in noordelijke richting uitgebreid ten koste van de andere gemeentes.

In de twintigste eeuw maakten de plaggenhutten plaats voor stenen woningen en boerderijen en werd op het heideveld bos aangeplant. De Kiel ontwikkelde zich tot een welvarende plaats waar toerisme een belangrijke rol vervult. Door de ligging nabij Boswachterij Sleenerzand zijn in en om De Kiel meerdere campings en bungalowparken. In 1931 kreeg De Kiel een eigen drieklassige lagere school aan de Rolderstraat, waar een onderwijzerswoning naast werd gebouwd. In het pand is nog altijd de christelijke basisschool De Kiel gehuisvest. In 2006 bestond de school 75 jaar, een heuglijk feit dat vanwege een verbouwing pas in 2007 groots gevierd kon worden. De Vereniging voor Dorpsbelangen en de Stichting Dorpshuis De Kiel vierden in datzelfde jaar hun 25-jarige jubileum.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen