Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Historie van Balloërveld

Balloërveld is een klein buurschap tussen Loon en Gasteren, langs de oude doorgaande weg tussen Assen en Veendam. Het telt slechts enkele woningen en ligt aan de rand van het gelijknamige bos- en heidegebied. Het Balloërveld heeft een oppervlakte van 367 hectare en is daarmee het grootste heideterrein in het Drentsche Aa-gebied. Het ligt op een hoger gelegen plateau, ingeklemd tussen de stroomdalen van het Loonerdiep enerzijds en het Rolderdiep en het Gasterensche Diep anderzijds.

In het Balloërveld worden heide en bossen afgewisseld met natte graslanden, zandverstuivingen en door veenmossen dichtgegroeide vennen. Door de landschappelijke diversiteit is het rijk aan zeldzame plantensoorten, een groot aantal vlinder- en vogelsoorten, amfbieën, reptielen en grotere zoogdieren als reeën en vossen. Bij de vennen zijn vuursteenvondsten gedaan die duiden op prehistorische bewoning. Op de Mandenberg, een zandrug die het Balloërveld van het noordwesten naar het zuidoosten doorkruist, zijn bijna veertig grafheuvels aangetroffen. Het oudste graf dateert van de late Steentijd, ongeveer 6000 jaar geleden. In het noordoosten van het natuurgebied is een urnenveld uit de Bronstijd ontdekt en verspreid over het gebied zijn restanten te vinden van celtic felds, met houten wallen afgezette akkers uit de IJzertijd.

Het Balloërveld heeft in de vorige eeuw decennialang dienstgedaan als militair oefenterrein.

In 1944 werd het door de bezetter gebruikt voor de bouw van een lange verdedigingslinie.

In het Balloërveld zijn nog altijd resten te vinden van loopgraven en een antitankgracht. In september 2006 zijn alle militaire activiteiten gestopt. Het Balloërveld werd uitgeroepen tot stiltegebied en het beheer is overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Ten zuiden van het heideterrein, aan de Crabbingeweg richting Balloo, bevindt zich de schaapskooi van het Balloërveld met de grootste kudde heideschapen van Drenthe. Herder Albert Koopman leidt sinds 1981 zijn kudde van ruim vierhonderd schapen dagelijks naar het veld om de heide af te grazen.

Tekst: © Noordboek Drenthe • Foto: © Hendrik van Kampen