Meer informatie over Ferwoude
Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

Ferwoude

Aan de voormalige Zuiderzeedijk, net boven Workum, ligt Ferwoude. Een compact dorp waar oudere huizen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. De plaats met iets meer dan tweehonderd inwoners ligt midden in uitgestrekte landerijen.

Geschiedenis
De veelkleurige kerk van Ferwoude kent een geschiedenis die teruggaat tot de 13de eeuw. Het verhaal gaat dat delen van het oorspronkelijke, tufstenen gebouw in 1762 zijn afgebroken om te worden verkocht aan de cementindustrie in Makkum. Vijf jaar later werd hij herbouwd en in de 19de eeuw grondig vernieuwd.

Bezienswaardigheden
Ferwoude maakt deel uit van de Aldfaers Erf route. In het dorp kunnen wandelaars en fietsers de timmerwerkplaats van Inne Rinkes Veenstra bezoeken. Naast zijn timmerwerk had Veenstra grote interesse voor sterrenkunde en alternatieve geneeswijzen. Een bezoek aan de werkplaats geeft ook een kijkje in het leven van een gezin rond 1845.

Wonen en leven
Ferwoude is van oorsprong een sterk agrarisch dorp. De laatste jaren is aan de Buren en de Djipwei een nieuwe wijk gebouwd. Voor de dagelijkse boodschappen gaan de inwoners naar Workum. Het dorp heeft een eigen basisschool, De Finne en dorpshuis De Djippert. Laatste is vernoemd naar de gelijknamige vaart.

© Gemeente Sudwest Fryslân

Historie van Ferwoude

Ferwoude is in de uiterste zuidelijke hoek van Wûnseradiel een laaggelegen komdorp dat niet al te ver van de voormalige Zuiderzeedijk ligt. Het is via de Djippert met de Dijkvaart verbonden. Naar het oosten is het dorp met de Kleine Vaart verbonden met de Indijk en de in 1876/’79 drooggelegde Kolken aan de noordzijde van de Workumermeer. Al eerder werden het Aeltsjemeer en het Fallingabuurstermeer drooggemalen: er kwam in 1644 permissie voor.

Ferwoude werd in het verleden een groot dorp genoemd. Dat sloeg op het dorpsgebied met veel belangrijke boerderijen. Het mocht dan ook relatief zeer veel stemmen uitbrengen. In de omgeving zijn de lage gronden, tot 3 m onder N.A.P. vrijwel uitsluitend voor veeteelt in gebruik. Alleen bij de voormalige zeedijk, bij de buurschap Doniaburen zijn nog wat sporen van akkerbouw. De dorpskern ten zuiden van de kerk bestaat uit een open ruimte waar oude (zuid) en nieuwe bebouwing (noord) omheen zijn gegroepeerd. Van daaruit lopen nog een paar zijstraatjes.

De dorpskerk ziet er in haar kleurige, gepleisterde gedaante niet zo oud uit maar zij moet al dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw. Maar er zijn ook berichten dat de kerk en toren in 1762 werden afgebroken om de tufsteen te verkopen aan de cementindustrie van Makkum. In 1767 was de nieuwe kerk met een spits torentje op de westelijke gevel gereed. De laatste ‘vernieuwing’ van de kerk heeft in 1877 plaatsgevonden. Het schip heeft een driezijdig gesloten koor en op de westelijke gevel staat een houten torentje. De toegangspoort is versierd met bak- en zandsteen en heeft een fronton met opschrift en het jaartal 1767. De familiebank van Van Velzen dateert uit de 18de eeuw en een eenvoudiger bank met gedraaide balusters is nog een eeuw ouder.

Ook Ferwoude heeft een verrassing op de Aldfaers Erf route, een timmerwinkel (sinds 1845) in een eigenaardig gebouw met een hoge tuitgevel. Ten zuiden van Ferwoude liggen de buurschappen Doniaburen bij de dijk en Scharneburen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Jan Dijkstra