Natuurgebieden
Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

© It Fryske Gea

Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen, één van de pronkjuwelen van natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Dit unieke natuurgebied is een laagveengebied van 2280 ha en bestaat uit een zeer afwisselend ......

lees meer